Kontakt

Zastrova a.s.
SNP 86
061 01 Spišská Stará Ves


tel.: +421 52 482 2240

fax: +421 52 418 1052
fax: +421 52 418 1053


Predseda predstavenstva
Ing. Peter Výrostek
tel.: +421 903 619 300
fax: +421 52 418 1053
e-mail: peter.vyrostek@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Výkonný riaditeľ
Ing. Miloš Strmenský
tel.: +421 903 696 496
fax: +421 52 418 1052
e-mail: milos.strmensky@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Výrobný riaditeľ
Ing. Marek Výrostek, PhD.
tel.: +421 903 900 741
fax: +421 52 418 1053
e-mail: marek.vyrostek@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Nákup
Ing. Filip Štaffen
tel.: +421 911 380 484
fax: +421 52 418 1053
e-mail: filip.staffen@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký

Ing. Miroslav Novysedlák
tel.: +421 903 992 003
e-mail: miroslav.novysedlak@zastrova.sk
Oddelenia obchodu
Ing. Klaudia Matlaková
tel.: +421 903 562 352
e-mail: klaudia.matlakova@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, anglický
Oddelenia obchodu
Mgr. Jana Kurňavová
tel.: +421 911 992 007
e-mail: jana.kurnavova@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Menežer kvality
Ing. Ján Penxa
tel.: +421 903 475 263
e-mail: jan.penxa.ml@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Hlavný ekonóm
PhDr. Ján Bizub
tel.: +421 903 532 578
e-mail: jan.bizub@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský,


Zväčšiť mapu


Zastrova a.s., Spišská Stará Ves