Kontakt

Zastrova a.s.
SNP 86
061 01 Spišská Stará Ves


tel.: +421 52 482 2240

fax: +421 52 418 1052
fax: +421 52 418 1053


Predseda predstavenstva
Ing. Peter Výrostek
tel.: +421 903 619 300
fax: +421 52 418 1053
e-mail: peter.vyrostek@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Výkonný riaditeľ
Ing. Miloš Strmenský
tel.: +421 903 696 496
fax: +421 52 418 1052
e-mail: milos.strmensky@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Výrobný riaditeľ
Ing. Marek Výrostek
tel.: +421 903 900 741
fax: +421 52 418 1053
e-mail: marek.vyrostek@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Nákup
Ing. Filip Štaffen
tel.: +421 911 380 484
fax: +421 52 418 1053
e-mail: filip.staffen@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Ing. Miroslav Novysedlák
tel.: +421 903 992 003
e-mail: miroslav.novysedlak@zastrova.sk
Oddelenia obchodu
Ing. Klaudia Matlaková
tel.: +421 903 562 352
e-mail: klaudia.matlakova@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, anglický
Oddelenia obchodu
Eva Bolcarovičová
tel.: +421 911 992 007
e-mail: eva.bolcarovicova@zastrova.sk
jazyk komunikácie: slovenský, nemecký
Vedúci ORK
Ing. Jaroslav Jabrocký
tel.: +421 0911 380 550
e-mail: jaroslav.jabrocky@gmail.com
jazyk komunikácie: slovenský


Zväčšiť mapu


Zastrova a.s., Spišská Stará Ves