O nás

Zastrova a.s. má dlhoročné skúsenosti s výrobou zváraných komponentov pre koľajové a cestné nákladné vozidlá, oceľových konštrukcií, kovových kontajnerov.

Je výrobcom rôznych typov návesov pre prístavy, časti vagónov, ako je kostra spodku vagóna kompletne s montážou brzdy, čelných stien pre vagóny, deliacich stien pre vagóny a rôznych iných komponentov a zváraných náhradných dielov. Je výrobcom tlakových nádob pre vzduchovú tlakovú brzdu koľajových a cestných vozidiel.

Prevažujúcou technológiou v spoločnosti je zváranie v ochrannej atmosfére.

Zastrova a.s.


Horizontálna vyvrtávačka WHN 13 CNCKonkurencieschopnosť a hospodársky rast siea opvi
OP KaHR www.siea.sk www.opvai.sk

Zastrova a.s., Spišská Stará Ves