PROJEKTY EU

Modernizácia organizácie výroby a priemyselného parku.


Modernizácia organizácie výroby a priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. (.pdf)

Zmluva o poskytnutí NFP (.pdf)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP (.pdf )

Kúpna zmluva 1 (.pdf )

Kúpna zmluva 2 (.pdf )


INOVÁCIA MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ


Kúpna zmluva zverejnená 29.7.2013 (.pdf)

Dodatok č. 1 zverejnený 29.9.2014 (.pdf )


INOVÁCIA STROJOVÉHO PARKU


Kúpna zmluva zverejnená 2.8.2013 (.pdf)

Dodatok č.1 zverejnený 29.9.2014 (.pdf)

Dodatok č.2 zverejnený 27.3.2015 (.pdf)


ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP (.pdf)

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (.pdf)

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP (.pdf)


DODANIE MONITOROVACEJ TECHNIKY


KÚPNA ZMLUVA (.PDF)

PRÍLOHA K ZMLUVE (.XLS)

Zmluva SAVERIS (.PDF)


PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC


Zmluva o dielo č. Z20155863_Z (.PDF)

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č. Z20155863_Z (.PDF)

Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č. Z20155863_Z (.PDF)


SIEA


Zmluva o poskytnutí NFP č.: KaHR-21DM-1401/0192/26 (.PDF)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutie NFP (.PDF)

dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutie nfp (.PDF)


Zastrova a.s., Spišská Stará Ves