PROJEKTY EU

NÁKUP STROJOV A ZARIADENIA K VYBUDOVANIU TRÉNINGOVÉHO CENTRA.


KÚPNA ZMLUVA (.pdf)


INOVÁCIA STROJOVÉHO PARKU A MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ V SPOLOČNOSTI ZASTROVA, a.s.


ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP (.pdf)

Dodatok č. 1 (.pdf)

Dodatok č. 2 (.pdf)

INOVÁCIA MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ

Kúpna zmluva (.pdf)

Dodatok č.1 (.pdf )

INOVÁCIA STROJOVÉHO PARKU

Kúpna zmluva (.pdf)

Dodatok č.1 (.pdf)

Dodatok č.2 (.pdf)


ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VÝROBNÝCH HÁL V ZASTROVA, a.s.


Zmluva o poskytnutí NFP (.PDF)

Dodatok č.1 (.PDF)

Dodatok č.2 (.PDF)


STAVEBNÁ REKONŠTRUKCIA


Zmluva o dielo (.PDF)

Dodatok č.1 (.PDF)

Dodatok č.2 (.PDF)


ZAVEDENIE MONITOROVACIEHO SYSTÉMU


Zmluva SAVERIS (.PDF)


MODERNIZÁCIA ORGANIZÁCIE VÝROBY A PRIEMYSELNÉHO PARKU V SPOLOČNOSTI ZASTROVA, a.s.


Zmluva o poskytnutí NFP (.pdf)

Dodatok č.1 (.pdf )

Dodatok č.2 (.pdf )

Dodatok č.3 (.pdf)

Dodatok č.4 (.pdf)

Dodatok č.5 (.pdf)

Dodatok č.6 (.pdf)


PODNIKOVÝ SYSTÉM S RIADENÍM VÝROBY

Kúpna zmluva (.pdf )

Dodatok č.1

Dodatok č.2
NÁKUP STROJOV

Kúpna zmluva (.pdf )


Zastrova a.s., Spišská Stará Ves